Get Adobe Flash player

Rapporten

Generelle opplysninger

Alle priser bygger i utgangspunktet på at rekvirenten selv skaffer nødvendig dokumentasjon og har denne tilgjengelig ved befaring. 

Kontroll av matrikkelen (eiendomsdata og hjemmelshaver) er inkludert i skjematur.

Kostnader ved evt. annen dokumentinnhenting kommer som tillegg - spesifiseres og avtales på forehand.

 

Rutine ved rapporter - korrektur, tidsfristar og utskrift

Normalt skal en takstrapport være klar 2-5 virkedager etter befaring (avhengig av type og omfang).

Takstrapporten blir så oversendt til rekvirenten via e-post som et dokument i filformat pdf.

Rekvirenten (den som har bestilt takstoppdraget) må snarest lese grundig gjennom rapporten og se om det kan være feil i faktaopplysninger. Videre kan det være andre punkt i rapporten som rekvirenten har spørsmål rundt eller ønsker å drøfte med takstmannen

Frist for slik tilbakemelding er sett til 7 kalender dager (dersom ikke annet er avtalt).

 

Generelt er en takstrapport gyldig i 6 mnd. Etter dette kan rapporten oppdateres etter nærmere avtale.

Takstmannen er avhengig av kunden/rekvirenten si aktive deltaking og informasjon om takstobjektet for å skriva en god takstrapport. Eigenerklæring bør være utfylt og underskrevet - uansett rapporten sitt føremål.

Juridisk er sammenhengen slik at rekvirent (til vanlig er dette eier) også er ansvarlig for opplysningene i takstrapporten, i den grad at takstmannen må bygge sin rapport på informasjon fra den som best kjenner takstobjektet.

 

Bruk av takstdokumentet

En takstrapport er et fortrolig dokument som er rekvirenten sin private eiendom.

Dersom rekvirenten ønsker at takstdokumentet skal sendes videre til megler, låneinstitusjon eller andre skal takstmannen hente inn skriftlig løyve til dette fra rekvirenten. Normalt kan slikt løyve gis ved melding i e-post.

 

 

 vatrom DNV-Logo-frilagt2ntfred  mestermere ansvarsrett_liten 

Gode råd og tips

Vet du at...
Hvis du skal selge boligen, kan det være lurt å bestille en boligsalgsrapport med takst eller tilstandsrapport først.
Da kan du be om pris tilbud fra forskjellige eiendomsmeglere, og kanskje spare penger...

 

Vet du at...
Svært mange eiendomsmeglere tilbyr såkalt eierskifteforsikring, basert på en omfattende egenerklæring fra selger. En tilstandsrapport eller boligsalgsrapport har som formål å forebygge konflikter, ved at flest mulige faktaopplysninger kommer på bordet før overdragelsen. 

For flere gode råd og tips, klikk her!