Get Adobe Flash player

Sopp og råte

Ekte hussopp                                                  
Ekte hussopp regnes som den mest alvorlige råtesoppen som forkommer i hus, fordi den har en stor utbredelsesevne og gir en kraftig vednedbryting (brunråte).
Med vedvarende gunstige vekstbetingelser (tilgang på bl.a. fukighet/ kalk), vil soppen løpet av få år forårsake råte i treverket og spre seg hurtig slik at utbedrings/ saneringstiltak i verste fall kan være omfattende og meget kostbare.

Ekte hussopp er noe spesiell, fordi den kan vokse gjennom mur- og teglsteinsveger og opprettholde angrep der andre sopparter ikke finner tilstrekkelig fuktighet. Ekte hussopp overlever uttørking i en dvalelignende tilstad. Soppen kan etter flere år starte ny vekst dersom forholdene endres.

De fleste typer råteskader kan man fjerne bare ved å skifte ut det skadde med impregnert materiale, og stoppe fukttilgangen, men har du angrep av ekte hussopp må spesialister inn. Dessverre kan det være veldig vanskelig å se forskjell på råte fra ekte hussopp og mindre råtesopper.

 

Fukt og muggsopp                                  
Mugg forekommer naturlig utendørs. Muggsoppsporer i ute luften varierer i mengde og arts sammensetning. I bygninger er det vanlig å finne skader i forbindelse med byggfukt, lekkasjer og i rom med høy relativ luftfuktighet. typiske skadesteder er dermed loft, bad, krypkjeller og kjeller. Muggsopp er en meget stor gruppe av hurtigvoksende mikroskopiske sopper. De kan produsere store mengder soppsporer samt ulike flyktige organiske forbindelser. Muggsopp kan gi misfarging, lukt eller forverre situasjonen hos personer som har astma og allergi.

Men i motsetning til hva mange tror viser nyere forskning at det IKKE er sammenheng mellom forekomsten av muggsoppsporer i innelufta og utviklingen av astma og allergi hos barn (Jonas Holme, Sintef Byggforsk).

Barn, astmatikere og allergikere er særlig utsatt for en negativ påvirkning som følge av et dårlig inneklima og kan føre til:
* Hyppig forkjølelse og influensa
* Utvikling eller forverring av astma/allergi
* Nedsatt almenntilstand
* Hodepine
* Øye - nese - hals plager
* Kvalme
* Utslett

Muggsopp vokser godt på tapet, papp, tre, gipsplater, isolasjonsmateriale, strie og betong. Når soppen først har etablert seg, kan den være vanskelig å bli kvitt. Mange soppkilder innendørs er lite synlige, og visuell kontroll alene er sjelden nok. For å avdekke begynnende muggsopputvikling er det derfor viktig med prøvetaking av luften. Dersom unormal sopputvikling påvises, blir årsaken og omfanget til sopputviklingen kartlagt. Er det derimot generelt dårlig inneklima kan en visuell kontroll holde for å bedre forholdene.

 

Råtesopp                                                

Råtesopper bryter ned, og svekker styrken i trematerialer. Dette kan føre til at bygget forringes. Av utseende skiller råtesopper seg fra muggsoppen ved at de har et avgrenset fruktlegeme, der sporer produseres. Råtesopper produserer mindre sporer enn muggsopp. For problemer med Ekte hussopp, mugg eller råte, ta kontakt med oss for en uforpliktende befaring.

 

Risikokonstruksjoner                            
I alle bygninger er det sårbare og risikoutsatte konstruksjoner. Store mugg og råteskader kan være konsekvensene.
I kjelleren er det vanlig med råtesoppskader både i trekonstruksjoner og på lagrede trematerialer. Det har etter hvert blitt mer vanlig å innrede kjeller- og sokkeletasjer til bolig rom. Kjellervegger under terreng er i mange tilfeller utsatt for fuktinnsig fra utsiden, og det er vanlig med soppskader i utlektede vegger og tilfarergulv.
Skader på kaldtloft oppstår gjerne på grunn av kondensproblemer. Et annet problem er fuktproblemer i forbindelse med takvinduer. Takterrasser er potensielle områder hvor fukt-, muggsopp- og råtesopproblemer kan oppstå. Problemene skyldes ofte problemer som oppstår ved at en del av etasjeskillet mellom loft og underliggende etasje blir omgjort til yttertak ved bygging av takterrassen.
I oppholdsrom, stuer og soverom kan det enkelte ganger oppstå problemer med kondensering, fuktproblemer og påfølgende muggvekst. Skader på kjøkken oppstår gjerne i forbindelse med vannsøl eller lekkasjer fra røropplegget. I dusjhjørnet dusjer man direkte på gulv og veggflater (våtsonen). Ofte oppstår det fuktskader på grunn av utilstrekkelig fuktsikring av våtsonen.

Konstruksjonstypen Multi/element har høy risiko for fukt-, mugg- og råtesoppskader. Multi/Mur ble lansert på slutten av 70-tallet, og var mye i bruk på 80- og 90- tallet som grunnmur i rekkehus og eneboliger med innredete underetasjer.

 vatrom DNV-Logo-frilagt2ntfred  mestermere ansvarsrett_liten 

Gode råd og tips

Vet du at...
Hvis du skal selge boligen, kan det være lurt å bestille en boligsalgsrapport med takst eller tilstandsrapport først.
Da kan du be om pris tilbud fra forskjellige eiendomsmeglere, og kanskje spare penger...

 

Vet du at...
Svært mange eiendomsmeglere tilbyr såkalt eierskifteforsikring, basert på en omfattende egenerklæring fra selger. En tilstandsrapport eller boligsalgsrapport har som formål å forebygge konflikter, ved at flest mulige faktaopplysninger kommer på bordet før overdragelsen. 

For flere gode råd og tips, klikk her!